ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی

مشهد – بلوار وکیل آباد – وکیل آباد ۸۷/۸ – پلاک ۳۶

تلفن های پشتیبانی    ۶۵- ٣۵٠٩١٢۶١-٠۵١

برای ارتباط با تیم آقای دکور یکی از پل های ارتباطی زیر را استفاده کنید.

راه های تماس

info@aghayedecor.com      ایمیل

تلفن های بخش فروش    ۶۵-۳۵۰۹۱۲۶۱-۰۵۱

تلفن حسابداری     ۳۵۰۲۶۲۴۱-۰۵۱

تلفن مدیریت    ۳۵۰۲۳۸۷۱-۰۵۱

در صورت ضرورت     ۰۹۱۵۶۴۸۰۴۰۷

با پر کردن فرم زیر میتوانید مستقیم با مجموعه آقای دکور در ارتباط باشید.

به دلیل درخواست های فراوان ممکن است با تاخیر پاسخ داده شود.