ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی

مشهد – بلوار وکیل آباد – وکیل آباد ۸۷/۸ – پلاک ۳۶

تلفن های پشتیبانی    ۶۵- ٣۵٠٩١٢۶١-٠۵١

برای ارتباط با تیم آقای دکور یکی از پل های ارتباطی زیر را استفاده کنید.

راه های تماس

ایمیل        info@aghayedecor.com

تلفن های بخش فروش    ۶۵-۳۵۰۹۱۲۶۱-۰۵۱

تلفن حسابداری     ۳۵۰۲۶۲۴۱-۰۵۱

تلفن مدیریت    ۳۵۰۲۳۸۷۱-۰۵۱

در صورت ضرورت     ۰۹۱۵۶۴۸۰۴۰۷